asm consulting

Arkitektur & Digitalisering

ASM Consulting har konsulter som sitter med som processutvecklare,  kvalitetssäkrare och uppdragsansvarig för BIM, VDC och arkitektur mot våra kunder. Arbetsuppgifterna är bl.a sätta upp processer, skapa nya arbetssätt, utveckla metodik hos kunden, etablera system för gränssnitt inom 3D-7D och etablera kravställning från beställare hos respektive disciplin.

Vi åtar oss även projekt inom arkitektur och konstruktion där vi jobbar med att ta fram handlingar i alla stadier från idé och skiss till färdig relationshandling.

Vi har erfarenhet från stora multidisciplinära projekt som Slussen, NKS (Nya Karolinska Sjukhuset), Nacka Metro och ett flertal förvaltningsbolag där vi haft en ledande roll inom VDC och BIM.

Vi har en god förmåga avseende hur kunskap och komplexa sammanhang kan förmedlas på ett pedagogiskt sätt. Denna förmåga i kombination med vår tekniska kompetens inom Autodesk- baserade programvaror har inneburit att vi anlitats som strateger, utbildare och processutvecklare på stora och små bolag från norr till söder.

Nedan ser ni några av våra projekt, vi ser fram emot att höra vad vi kan göra för er!Kvarter centrala Stockholm - ca 6000 kvm

Uppdrag: Skanning, modell, ny layout och koncept tillsammans med visualisering

Befintlig fasad

Gamla ritningar från befintliga huset som byggdes 1925-1926

Ny modell

Revit- modell togs fram som digitalt underlag från laserskanning tillsammans med ytberäkningar för lokaler och lägenheter. 

5 olika koncept med visualisering

5 olika alternativ för kök, trappuppgångar och badrum togs fram för att hyresgästerna skulle kunna vara med och påverka valen av färger och inredning.


Gårdskafé & konferensanläggning

Uppdrag: Skanning och visualisering för planering av ny bebyggelse
Turistattraktion södra Sverige
Vid denna redan befintliga turistattraktion ville man bygga ut med konferensanläggning och kaféer möta framtidens behov och locka till sig fler gäster.
För att få igenom förslaget visualiserades hela området för att lägga till de nya byggnaderna och visa för att kommunen hur planen för området var tänkt.
Nybyggnation - Bygglov och bygghandling

Ny träningsanläggning och produktionslokaler
Uppdrag: Bygglov och bygghandling 

I detta projektet tog vi fram en revitmodell för samordning, ritningshantering och  ett reviderat bygglov och bygghandling för 10 000 kvadratmeter verkstad-, lager- och kontorslokaler. Modellen gav en tydlig kommunikation med beställaren och låg också som underlag för installationssamordning.

Modell för bygglov och installationssamordning

Full bygghandling - planritningar 

Full bygghandling -fasadritningar 


Revitmodell skola 

Uppdrag - Ta fram ritningsunderlag inför upprustning av skola i mellersta Sverige
Ny modell 

Modellen togs fram från 3D- skannat underlag med vår Faro S70. Detta gav ett tydligt punktmoln där vi fick  hög precision vid placering av geometri så som inre byggelement och klimatskal

Planritningar

Våra kunder vill ofta få fram vilka ytor som kan disponeras och hur många kvadrat tex BOA, BIA och LOA är. När vi väl skapat modellen är dessa parametrar enkelt att ta fram för olika ändamål.

Fasader

Vi tog också fram fasader i LOD300 för att snabbt kunna komma vidare och söka bygglov för renovering och tillbyggnad.