ASM Consulting

Laserskanning & Inmätning

Att använda sig av rätt metodik och rätt skanner beroende på projekt och ändamål är av största vikt.

Vi har stor erfarenhet inom olika typer av laserskanning. För att få det precis så noggrant som behövs i just ditt projekt använder vi oss ov olika typer av skanners

Vi bollar gärna olika alternativ med er, kontakta oss för en offert.

Nedan ser ni några av våra projekt.

Spårvägsmuséet - Relationsmodell från punktmoln

Nya Spårvägsmuseet ligger i Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Det imponerande huset från 1893  ritades av Ferdinand Boberg. ASM fick äran att göra grundmodellenmodellen till detta prestigefyllda projekt.

Visualiserad bild

Revitmodell från punktmoln. Fokus låg på konstruktionen då denna skapade många förutsättningar för designen på muséet

Spårvägsmuséet som färdig turistattraktion


Inmätning med stativskanner

Garageplan plus anslutande plan 

Danvikstull Stockholm

10000 kvm centrala Stockholm - Modellering av befintliga förhållanden 

För detta uppdragen använde vi våran Faro S70 med 10 mm noggranhet

Våran Faro s70

Färdig modell tillsammans med punktmoln


Bostadskvarter centrala Stockholm

Uppdrag: Skanning, modell med samtliga discipliner, ytberäkning (BOA, LOA & BIA), Koncept med ny färgsättning, ytplanering och optimering tillsammans med visualisering

Skannad och georeffererad huskropp RGB

Färgsättning förslag på trappuppgång 

Ytberäkning LOA, BIA och BOA


Badhus Linköping

Ofta saknas det underlag på fastigheter och hus som ska byggas om eller byggas till. För att kunna söka nytt bygglov skannades denna byggnaden med våran Faro s70. Denna typen av skanner ger en hög upplösning och ett bra underlag för modellering speciellt då man vill ha en hög detaljrikedom.
För befintliga förhållanden och nivåer på omgivande miljö skapades också en markmodell tillsammans med höjder för intilliggande byggnader.

Fasad - Gatuvy

Fasad - Gatuvy 

Fasad - Gatuvy

Fasad för bygglov